Zákoník práce 2008

Změny v novele zákoníku práce z roku 2008

Novela zákoníku práce z roku 2008 (zák. č. 262/2006 Sb.) přináší nejenom změny ale také úpravy dosavadního zákoníku práce. Bohužel však od samého počátku bylo vytýkáno mnoho nesrovnalostí a chyb, zejména nesoulad s jinými souvisejícími předpisy, které byly přijetím nového zákona dotčeny, a proto byl vydán zákon č. 362/2007 Sb. o změně zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů. Ten má za úkol doopravit některé nesrovnalosti a proto od něj není možné čekat převratné právní změny.

Mezi hlavní upravené body patří:

  • ochrana proti diskriminaci
  • práce přes čas
  • pracovní doba
  • konto pracovní doby
  • odstupné
  • zkušební doba
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu
  • příplatky v kolektivní smlouvě

Zákoník práce 2008 nepřináší žádné revoluční řešení nesrovnalostí starého zákoníku práce, ale je však pro obě strany pracovněprávních vztahů příslibem do budoucna.

A co je to zákoník práce?
Je nejdůležitějším právním předpisem, souborem zákonů, které upravují pracovně – právní vztahy. Jsou to soubory zákonů, které definují práva a povinnosti jak zaměstnance, tak zaměstnavatele a na jeho základě se řeší případné spory obou stran.

Zákoník práce z roku 2008 naleznete na těchto webových stránkách:

http://smlouvyzdarma.blogspot.com/2008/01/nov-zkonk-prce-ke-staen-zdarma-aktuln.html


Moje Kuchařka
Zde naleznete přesně to co hledáte
hledejte přesně to co potřebujete